Udtalelse fra Bent Bach Nielsen, medlem af menighedsrådet ved Brændkjærkirken, Kolding

Menighedsrådets ide med at få lavet en hjemmeside var, at vi ved at benytte dette medie, måske kunne nå mennesker som vi ellers ikke har kontakt med, samtidig med at vi informerer om kirken og de aktiviteter der foregår i vores sogn.

Vi ved ikke hvem der bruger vores hjemmeside, men vi kan se, at der er mange besøg og at der mandag/tirsdag er særlig mange, som klikker ind - formentlig for at læse søndagens prædiken.

Vi har opbygget vores hjemmeside i samarbejde med WWI A/S, og fra begyndelsen var det et krav, at hjemmesiden skulle være let at opdatere. Derfor valgte vi at kombinere vores hjemmeside med EasyBooking for kirker. Dette system fungerer v.h.a. internettet, hvilket betyder at præsterne, kordegnen, kirketjener og organist fra deres computer altid kan se kirkens kalender, at præsterne kan lægge deres prædiken på hjemmesiden fra deres egen PC, ligesom alle offentlige arrangementer, samtidig med at de bliver booket i kirkens kalender, også bliver bekendtgjort på hjemmesiden. Fotoalbummet, som også er meget besøgt, kan ligeledes opdateres fra en hvilken som helst computer med internetadgang.

Med venlig hilsen
Bent Bach Nielsen

Du kan besøge Brændkjærkirkens hjemmeside på www.braendkjaerkirken.dk