Easybooking

Easybooking er et online kalender-system til håndtering af kirkens aktiviteter, og booking af lokaler og ansatte - med mulighed for integration til kirkens hjemmeside.

Easybooking fungerer som en erstatning for kalenderen på kordegnens skrivebord. Ved at lægge den online opnås flere fordele:

  • Alle ansatte, der får tildelt en brugerkonto, kan få adgang til kalenderen, hvor end de befinder sig via en pc med internetadgang. Dette letter både kordegnens og de øvrige ansattes arbejde.
  • Der behøver ikke være nogen på kontoret, når der skal laves en ny aftale, bookes et arrangement eller bookes nogle af kirkens lokaler.
  • Det er kun brugere, der har fået tildelt de rette rettigheder, der kan foretage bookinger og ændringer i kalenderen.
  • Den kalender-ansvarlige (superbrugeren) kan være sikker på, at kalenderen ikke misbruges, da superbrugeren selv har fuld kontrol over, hvad de forskellige brugere af kalenderen kan foretage sig i kalenderen.
  • Easybooking kan automatisk sende mail/SMS til ansatte eller frivillige, der er blevet booket til et arrangement. Kirketjeneren får altså en mail eller SMS, så snart en evt. bisættelse er sat i kalenderen.
  • Man får samtidig en avanceret Feriekalender, der giver et godt overblik over ansattes ferie og fridage.
  • Easybooking er desuden mobil-browser-kompatibel. Easybooking virker altså med smartphones, iPhones, tablets og de fleste nyere mobiltelefoner.
  • Ydermere er det muligt at lave en integration mellem bookingsystemet og kirkens hjemmeside. Det vil sige, at hver gang der laves en ændring i bookingsystemet overføres denne automatisk til kalenderen på kirkens hjemmeside.
  • Man har fuld kontrol over, hvilke arrangementer, der offentliggøres på kirkens hjemmeside, og hvilke, der kun kan ses i selve Easybooking-kalenderen.

Easybooking er udviklet i tæt samarbejde med udvalgte kirker i Esbjerg og Kolding.