FAQ

Kan andre slette de arrangementer jeg har lagt i kalenderen ?
Det kommer an på, hvilke rettigheder dine med-brugere har fået tildelt. Der findes et utal af rettighedsniveauer i Easybooking, men her følger 3 grundtyper:
1. Superbrugeren kan redigere og slette alle indtastninger. Superbrugeren har også adgang til opsætning af booking-systemet, og adgang til at tildele forskellige rettigheder til de almindelige brugere.
2. Den almindelig bruger kan typisk redigere og slette i de arrangementer o.lign., som han/hun selv har oprettet. Det er Superbrugeren, der nærmere definerer den almindelige brugers rettigheder.
3. Læseren er kun blevet tildelt rettigheder til at læse, og kan ikke selv oprette eller redigere indtastninger. Superbrugeren kan til enhver tid ændre disse rettigheder.
-I bestemmer altså i høj grad selv, hvilket sikkerhedniveau I ønsker.

Hvor sikre kan vi være på at vi altid kan komme til bookingsystemet ?
Da systemet kører via internet er der selvfølgelig en risiko for at et telefonkabel graves over et eller andet sted eller at der er fejl på telefoncentralen. Hverken jer eller vi kan dog være tjent med at systemet ikke kan nås. Vi garanterer derfor at vores system samt forbindelsen til internet fungerer minimum 99% af tiden udregnet over et kvartal.

Hvad med vores data i tilfælde af brand eller indbrud i serverrummet ?
Der tages backup hver nat af alle data i bookingsystemet. Skulle det uheldige ske at dataene på serveren mistes p.g.a. tyveri, brand eller andet kan backuppen derfor altid indlæses